Made with racontr.com

Ramon Andreu (Gent per Bellaterra)

"És fàcil d’entendre si fas analogia amb una autonomia. L’estat central dóna una autonomia a Catalunya, doncs el què és l’ajuntament ha donat una autonomia a Bellaterra." 


Carles Escolà (Compromís)

"Ara mateix Bellaterra té una entitat municipal descentralitzada (EMD), que és una entitat municipal menor en termes col·loquials. És una administració pública que està vinculada a l'ajuntament però que té determinades competències."


Estatus actual

No independència

Independència

Introducció

Què és Bellaterra