Made with racontr.com

Carles Escolà (Compromís)

"Nosaltres creiem que mantenir les dimensions del municipi actual té molts beneficis per tothom i que en aquest sentit hem de treballar. Això no vol dir que en el cas de la EMD no es puguin cedir altres competències. I per altra banda, apropar al màxim les decisions que afectin la ciutadania de Bellaterra."


Ramon Andreu (Gent per Bellaterra)

"Ni abans ni després de la consulta hi ha hagut cap oferta de l'ajuntament. Un cop feta, un posicionament de l'ajuntament que diu que no vol la independència. L'única oferta que hi ha és una petició, ens exigeixen que ens assentem a negociar un nou conveni." 


Introducció

Estatus actual

Què és Bellaterra

No independència

Independència